קיצורי מקשים ב-Excel

קיצור המקשים הסבר
Ctrl +C העתק
Ctrl +X גזור
Ctrl + V הדבק
Ctrl + S שמירה
Ctrl + F חיפוש
Ctrl + H החלפה
Ctrl + K הוספת היפר קישור
Ctrl + B הפיכת הטקסט למודגש
Ctrl +I טקסט נטוי
Ctrl + U הוספת קו תחתון
Ctrl+ Z ביטול הפעולה האחרונה
Ctrl + Y ביטול ביטול הפעולה האחרונה
Ctrl +P הדפס
Ctrl + Shift + C העתקת העיצוב בלבד (פעולת העתק של מברשת העיצוב)
Ctrl + Shift + V הדבקת העיצוב בלבד (פעולת ההדבק של מברשת העיצוב)
Ctrl + הוספת עמודה או שורה (יש לסמן תחילה עמודה או שורה)
Ctrl – מחיקת שורה או עמודה
Ctrl + 1 פתיחת חלונית עיצוב תאים
Ctrl + Home קפיצה לתא A1
Ctrl + Backspace חזרה לתא הפעיל
Ctrl + חץ קפיצה לתא האחרון עם הטקסט  שבאותו כיוון החץ
Ctrl + Shift + חץ סימון טווח תאים עם התא האחרון עם הטקסט
Ctrl + סימון תאים בעכבר בחירת תאים (לא רציפים)
Ctrl + סימון עמודות /שורות בעכבר בחירת עמודות/שורות לא רציפות
Shift + סימון תאים בעכבר בחירות תאים (רציפים)
Shift+ סימון שורות/עמודות בעכבר בחירת שורות/ עמודות
Ctrl + A סימון כל מסד הנתונים (עד לשור ה ועמודה ריקה)
Ctrl + E מילוי מהיר
Shift +F2 הוספת הערה
Ctrl + Shift + L הוספת סנן למסד הנתונים
Ctrl + Alt + L ריענון הסינון
Ctrl + T הוספת טבלה
Ctrl + . מעבר לנק’ הקיצון בתאים הנבחרים
Ctrl +  ; הוספת תאריך עדכנית
Ctrl + Shift + ; הוספת שעה עדכנית
F3 הדבקת שם
F4 קיבוע תא
F5 מעבר אל
Alt +F8 הצגת פקודות מאקרו
 

×
×

עגלת קניות

תמיר הוא בוגר תואר ראשון ושני לכלכלה